THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 438-QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn TP MC
Số hiệu:
438-QĐ-UBND
Ngày ban hành:
02/02/2024
Ngày hiệu lực:
02/02/2024
Trích yếu:
Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn TP MC
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy
Văn bản đính kèm:
Loading...