THÔNG TIN VĂN BẢN


Báo cáo 26/BC-UBND của Ủy ban nhân dân phường Ka Long: Báo cáo tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Ka Long
Số hiệu:
26/BC-UBND
Ngày ban hành:
09/03/2021
Ngày hiệu lực:
09/03/2021
Trích yếu:
Báo cáo tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Ka Long
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân phường Ka Long
Người ký:
Vi Văn Quảng
captcha
Loading...