THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 03/QĐ-UBND của UBND xã Hải Sơn: Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập năm 2024
Số hiệu:
03/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
03/01/2024
Ngày hiệu lực:
03/01/2024
Trích yếu:
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập năm 2024
Cơ quan ban hành:
UBND xã Hải Sơn
Người ký:
Vũ Tuấn Anh
Văn bản đính kèm:
Loading...