THÔNG TIN VĂN BẢN


Báo cáo 94/BC-HDND của HĐND thành phố: Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố
Số hiệu:
94/BC-HDND
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày hiệu lực:
13/07/2022
Trích yếu:
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố
Người ký:
Dương Thị Huệ
captcha
Loading...