THÔNG TIN VĂN BẢN


Báo cáo 26/BC-HĐND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri về tồn tại đất đai trên địa bàn TP MC theo TB số 215/TB-HĐND ngày 05/11/2021 của HĐND TP khóa XXI
Số hiệu:
26/BC-HĐND
Ngày ban hành:
11/03/2022
Ngày hiệu lực:
11/03/2022
Trích yếu:
Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri về tồn tại đất đai trên địa bàn TP MC theo TB số 215/TB-HĐND ngày 05/11/2021 của HĐND TP khóa XXI
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...