THÔNG TIN VĂN BẢN


Quyết định 2966/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A1 - Khu trung tâm đô thị hiện hữu tại các phường: Hòa LNinh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
Số hiệu:
2966/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
13/10/2022
Ngày hiệu lực:
13/10/2022
Trích yếu:
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A1 - Khu trung tâm đô thị hiện hữu tại các phường: Hòa LNinh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Hồ Quang Huy
Loading...