Banner truyền hình

Đoàn công tác văn phòng điều phối Nông thôn mới T.W: Khảo sát thực tế tại TP Móng Cái.

;