Banner truyền hình

Đồn Biên phòng Bắc Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 0,65 gam ma túy

;