Banner truyền hình

Đồn BPCK cảng Vạn Gia: bắt giữ 6 nghìn con cá song nhập lậu

;