Banner truyền hình

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Làm việc với thành phố Móng Cái về việc quản lý, sử dụng biên chế

;