Banner truyền hình

Hộ dân đồng thuận nhận tiền và đồng ý bán giao mặt bằng phục vụ dự án đường vào trường mỏ Hồng Cẩm

;