Banner truyền hình

Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố

;