Banner truyền hình

Ký kết bản ghi nhớ phối hợp: Chi Cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố

;