Banner truyền hình

Ra quân huấn luyện 2017 và thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

;