Banner truyền hình

TP Móng Cái 165 bệnh nhân được phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí

;