Banner truyền hình

Xã Hải Xuân gặp mặt, động viên tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ

;