文档


Thông báo 346/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án: Hạ tầng khu tái định cư tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái ( khu tái định cư phục vụ một số dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Móng Cái)
象征:
346/TB-UBND
发行日期:
14/07/2023
生效日期:
14/07/2023
引用:
Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án: Hạ tầng khu tái định cư tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái ( khu tái định cư phục vụ một số dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Móng Cái)
在哪里发行:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
签署人:
Hồ Quang Huy
原创内容:
captcha
Loading...