文档


Thông báo 616/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thông báo cưỡng chế thu hồi đất dự án: Hạ tầng đất ở tái định cư tại Khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái đối với các Ông (bà): Đặng Trọng Bích, Đặng Thị Mão, Đặng Thị Sáu, Đặng Thị Thìn
象征:
616/TB-UBND
发行日期:
24/11/2023
生效日期:
24/11/2023
引用:
Thông báo cưỡng chế thu hồi đất dự án: Hạ tầng đất ở tái định cư tại Khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái đối với các Ông (bà): Đặng Trọng Bích, Đặng Thị Mão, Đặng Thị Sáu, Đặng Thị Thìn
在哪里发行:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
签署人:
Hồ Quang Huy
captcha
Loading...