象征引用发行日期在哪里发行签署人
137/TB-UBNDThông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Móng Cái17/04/2023Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng CáiNguyễn Phúc Vinh
QĐ SỐ 253/QĐ-UBNDDanh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tiếp nhận của UBND phường Bình Ngọc24/06/2022UBND phường Bình NgọcNguyễn Hùng Chiến
Loading...