象征引用发行日期在哪里发行签署人
150/TB-UBNDThông báo phân công công việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và cán bộ, công chức phường trong thời gian thực hiện đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB dự án khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn I (đến 31/12/2021)15/10/2021Ủy ban nhân dân phường Ninh DươngNguyễn Chí Trung
Loading...