象征引用发行日期在哪里发行签署人
22/QĐ-UBNDBan hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Hải Sơn20/02/2024UBND xã Hải SơnVũ Tuấn Anh
01/TB-UBNDVề việc chủ động phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn xã 22/01/2024UBND xã Hải SơnSẻn Thị Hỷ
04/KH-UBNDTổ chức Lễ phát động "tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 202418/01/2024UBND xã Hải SơnSẻn Thị Hỷ
05/BC-UBNDKết quả thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2023 và kế hoạch năm 202412/01/2024UBND xã Hải SơnPhùn Văn Huy
02-CV/ĐUTổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 202410/01/2024Đảng ủy xã Hải SơnPhạm Văn Thanh
02/KH-UBNDTổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tết Giáp Thìn năm 202410/01/2024UBND xã Hải SơnPhùn Văn Huy
01/UBND-XHVề việc đề nghị xác minh đối tượng09/01/2024UBND xã Hải SơnPhùn Văn Huy
04/BC-UBNDVề công tác quản lý trật tự xây dựng và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng từ ngày 01/01/2023, lũy kế hết ngày 31/12/2023 trên địa bàn xã08/01/2024UBND xã Hải SơnSẻn Thị Hỷ
03/BC-UBNDVề việc rà soát lại bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/202408/01/2024UBND xã Hải SơnSẻn Thị Hỷ
01/KH-UBNDDuy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã năm 202404/01/2024UBND xã Hải SơnVũ Tuấn Anh
07/QĐ-UBNDKiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND xã Hải Sơn04/01/2024UBND xã Hải SơnVũ Tuấn Anh
02/BC-UBNDTình hình quyết toán vốn đầu tư công dj án hoàn thành năm 2023 xã hải Sơn03/01/2024UBND xã Hải SơnVũ Tuấn Anh
03/QĐ-UBNDQuyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập năm 202403/01/2024UBND xã Hải SơnVũ Tuấn Anh
01/TTR-UBNDVề việc đề nghị kiểm tra, công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập' xã Hải Sơn năm 202302/01/2024UBND xã Hải SơnPhùn Văn Huy
01/BC-UBNDBáo cáo tình hình nghỉ tết dương lịch năm 202401/01/2024UBND xã Hải SơnPhùn Văn Huy
Loading...