document.header


Thông báo 206-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15/5/2023 tại trụ sở tiếp công dân TP Móng Cái
document.number:
206-TB-UBND
document.publishdate:
16/05/2023
document.effectivedate:
16/05/2023
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15/5/2023 tại trụ sở tiếp công dân TP Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...