document.header


Báo cáo 635/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND TP Khóa XXI
document.number:
635/BC-UBND
document.publishdate:
15/07/2022
document.effectivedate:
15/07/2022
document.summary:
Kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND TP Khóa XXI
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...