THÔNG TIN VĂN BẢN


Kế hoạch 100-KH-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024
Số hiệu:
100-KH-UBND
Ngày ban hành:
18/03/2024
Ngày hiệu lực:
18/03/2024
Trích yếu:
Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024
Cơ quan ban hành:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
Người ký:
Đỗ Văn Tuấn
Văn bản đính kèm:
Loading...