9 hộ tham gia bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố đợt 2/2023

24/03/2023 13:18
Sáng 24/3, tại UBND phường Ninh Dương, Hội đồng bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố đã tổ chức bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 9 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố đợt 2/2023.
Các hộ dân bốc thăm ngẫu nhiên ô đất

Trong đợt này 2/2023, TP Móng Cái có 9 hộ dân có đất bị thu hồi đã bàn giao mặt bằng thuộc các dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ - thương mại trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II gắn với khu dịch vụ, thương mại tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư; Hạ tầng khu dân cự tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương… được tham gia bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Việc tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư được thực hiện ngẫu nhiên và công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng 

Tại buổi bốc thăm, đã có 9/9 hộ dân có đất bị thu hồi, đã được phê duyệt bố trí tái định cư tham gia bốc thăm; các hộ dân tiến hành bốc thăm nhận đất tái định cư trong 48 ô đất thuộc lô DO6, DO14, DO15, DO16, DO7 – tại khu tái định cư khu Thượng Trung - phường Ninh Dương.

Sau khi thực hiện bốc thăm vị trí, nhận đất tái định cư, các hộ dân tiến hành kê khai thủ tục để hoàn thiện hồ sơ và nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ kết quả bốc thăm, Hội đồng bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố sẽ tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định trong thời gian sớm nhất để các hộ dân xây dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Các hộ dân hoàn thiện thủ tục xác nhận kết quả bốc thăm 

Việc tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư được thực hiện ngẫu nhiên và công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với các quy định hiện hành trước sự chứng kiến của Hội đồng bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố tham dự bốc thăm. Qua đó nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, nhà ở có chỗ ở mới theo quy định của pháp luật./.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...