Bốc thăm giao đất tái định cư thuộc các dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái, đợt 8, năm 2022

29/09/2022 00:00
Ngày 29/9/2022, Hội đồng bốc thăm giao đất tái định cư TP Móng Cái tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư thuộc các dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, năm 2022 (Đợt 8).

Tham gia bốc thăm ô đất tái định cư tại điểm quy hoạch tái định cư hạ tầng Khu tái định cư tại Khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái có 04 hộ gia đình. 

Quang cảnh buổi bốc thăm 
Hộ dân lên bốc thăm 

Sau khi công bố danh sách những người tham gia bốc thăm đất tái định cư; thông tin nhanh về các ô đất sẽ bố trí cho tái định cư, kiểm tra niêm phong thùng phiếu, thông qua nội dung các văn bản pháp lý liên quan đến công tác giao đất tái định cư của UBND Thành phố Móng Cái và của Hội đồng bốc thăm tái định cư, các yêu cầu trong công tác hoàn thiện hồ sơ sau khi việc bốc thăm được hoàn thành cũng như thời gian các hộ nộp nghĩa vụ tái chính đối với các ô đất, đại diện 4/4 hộ dân đã tham gia bốc thăm và được xác nhận kết quả theo đúng yêu cầu thủ tục, quy trình ban hành.

Các hộ dân hoàn thiện thủ tục xác nhận kết quả bốc thăm 

Căn cứ kết quả bốc thăm, giao nhận đất tái định cư, Hội đồng bốc thăm ô đất tái định cư sẽ tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

Việc tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được thực hiện công khai, đúng đối tượng, công bằng và phù hợp với các quy định hiện hành. Qua đó thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, nhà ở có chỗ ở mới theo quy định của pháp luật./.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...