Bốc thăm giao đất tái định cư thuộc dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái năm 2021

Sáng 15/10, tại UBND phường Ninh Dương, Hội đồng bốc thăm ô đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố đã tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư thuộc dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (địa phận TP Móng Cái) năm 2021 cho các hộ dân có đất bị thu hồi, đã được phê duyệt bố trí tái định cư tại các khu tái định cư tập trung phường Ninh Dương.

 

Quang cảnh buổi bốc thăm giao đất tái định cư thuộc dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái năm 2021

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đoạn qua phường Ninh Dương (TP Móng Cái) thu hồi đất ở của khoảng 70 hộ dân tại phường Ninh Dương, đủ điều kiện bố trí tái định cư. Tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, các hộ dân có đơn đề nghị tự lo tái định cư và nhận tiền tự lo tái định cư theo quy định tại Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 2/8/2017 của UBND Tỉnh. Để đảm bảo yêu cầu tiến độ GPMB của dự án, UBND Tỉnh đã có cơ chế cho phép các hộ dân được chuyển mục đích sử dụng đất để tự lo tái định cư.

Đại diện các hộ dân trực tiếp kiểm tra hòm đựng phiếu bốc thăm

Các hộ dân bốc ngẫu nhiên số thứ tự theo danh sách

Triển khai thực hiện cơ chế trên của UBND Tỉnh, UBND Thành phố đã phê duyệt 4 điểm tái định cư đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại khu Hạ Long, Thác Hàn, Hồng Kỳ, Hòa Bình - phường Ninh Dương để hỗ trợ các hộ dân thực hiện việc tự tìm tái định cư bằng cách nhận chuyển nhượng và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại các ô đất theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các hộ dân không tìm được đất tái định cư trong ranh giới quy hoạch 4 điểm tái định cư, do có một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một số thửa đất nông nghiệp nằm trải dài trên nhiều ô đất theo quy hoạch… nên đến nay còn khoảng 60 hộ dân chưa tìm được đất tái định cư.

Các hộ dân bốc thăm công khai, ngẫu nhiên ô đất tái định cư

Để giải quyết nhu cầu nhà ở cho các hộ dân khi không tìm được được đất tái định cư, UBND tỉnh cho phép UBND Thành phố thay đổi phương án, hình thức tái định cư cho các hộ dân, từ tự lo tái định cư sang giao đất tái định cư cho các hộ. UBND Thành phố đã họp với các hộ dân và các hộ đồng ý được bố trí vào 4 điểm tái định cư được Thành phố quy hoạch cho chuyển mục đích nêu trên. Theo đó, đã có 49 hộ dân đăng ký tham gia bốc thăm tái định cư tại điểm quy hoạch khu Hồng Kỳ và khu Hòa Bình - phường Ninh Dương.

Tại buổi bốc thăm, có 17/49 hộ dân tham gia bốc thăm tái định cư tại 80 ô đất tại điểm quy hoạch khu Hồng Kỳ, còn lại 37 hộ có mặt nhưng không bốc thăm. Việc tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái cho các hộ dân tham gia bốc thăm được thực hiện ngẫu nhiên và công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng trước sự chứng kiến của Hội đồng bốc thăm tái định cư và các hộ gia đình, cá nhân tham dự bốc thăm.

các hộ dân kí tên xác nhận kết quả bốc thăm ô đất

Các hộ dân xem sơ đồ vị trí đất tại điểm quy hoạch tái định cư

Sau khi thực hiện bốc thăm vị trí, nhận đất tái định cư, các hộ dân tiến hành kê khai thủ tục để hoàn thiện hồ sơ và nộp tiền sử dụng đất. Hội đồng bốc thăm ô đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố sẽ trình UBND Thành phố ban hành Quyết định giao đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định trong thời gian sớm nhất để các hộ dân xây dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Việc bố trí tái định cư nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, nhà ở có chỗ ở mới theo quy định của pháp luật.

BIÊN BẢN BUỔI LỄ BỐC THĂM:

Biên bải Bốc thăm giao đất tái định cư thuộc dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái năm 2021

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái

Danh sách tệp đính kèm

Loading...