Mục tiêu chất lượng năm 2023

04/05/2023 08:56
Ngày 03/3/2023, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái ban hành "Mục tiêu chất lượng" có các nội dung sau
pv

Tệp đính kèm


Loading...