Thông báo của Điện lực Móng Cái về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

14/11/2023 11:29
Thông báo của Điện lực Móng Cái về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

Thông báo của Điện lực Móng Cái về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng 

PV
Trung tâm TTVH
Loading...