Thông báo công khai danh sách 47 ô đất tái định cư thuộc Khu đô thị du lịch và thương mại Phượng Hoàng (giai đoạn 1) tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái

29/07/2022 15:17
pv

Danh sách tệp đính kèm


Loading...