UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông báo tạm dừng lưu thông các phương tiện qua cầu Máng xã Hải Xuân, cầu Ka Long, thành phố Móng Cái

21/11/2023 14:50
.
Loading...