TP Móng Cái: Tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư

26/11/2021 16:33
Thực hiện kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND TP Móng Cái về việc tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại một số dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái. Ngày 26/11, Hội đồng bốc thăm giao đất tái định cư TP Móng Cái đã tổ chức cho các hộ gia đình bốc thăm ô đất tái định cư tại điểm quy hoạch tái định cư tại khu 3, khu 8 phường Hải Hòa và điểm tái định cư dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái địa điểm tại khu Hồng Kỳ, Hòa Bình.

Quang cảnh tổ chức bốc thăm tái định cư tại phường Hải Hòa

Quang cảnh tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư tại phường Ninh Dương

Theo đó, các hộ gia đình và cá nhân được cấp thẩm quyền phê duyệt tái định cư, đã bàn giao mặt bằng đến thời điểm phê duyệt kế hoạch này thuộc các dự án: Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II, giai đoạn 1 TP Móng Cái; Khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa ; Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (địa phận TP Móng Cái); Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 giai đoạn 1, TP Móng Cái.

Đợt bốc thăm lần này các hộ dân tham gia bốc thăm với các ô đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và được bố trí tái định cư thuộc các dự án trên. Đây là các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án GPMB, đủ điều kiện bố trí tái định cư. Đối với các công trình, vật kiến trúc, hoa màu gắn liền với đất thu hồi; Hộ gia đình, cá nhân có cam kết tự tháo dỡ bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định.

Bốc thăm giao đất tái định cư tại phường Hải Hòa

Tại điểm bốc thăm UBND phường Hải Hòa có 15/18 hộ dân tới thực hiện việc bốc thăm và xác nhận kết quả bốc thăm tái định cư, trong đó 1 hộ vắng mặt có lý do, 2  hộ vắng mặt không có lý do.

Bốc thăm giao đất tại định cư tại phường Ninh Dương

Tại điểm bốc thăm UBND phường Ninh Dương có 6/6 hộ dân tới thực hiện việc bốc thăm và xác nhận kết quả bốc thăm tái định cư

Các hộ dân đã được bốc thăm ngẫu nhiên và công khai trước sự chứng kiến của Hội đồng bốc thăm tái định cư và các hộ gia đình, cá nhân tham dự. Căn cứ kết quả bốc thăm, giao nhận đất tái định cư, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố sẽ tổng hợp báo cáo (kèm danh sách cụ thể và hồ sơ liên quan) gửi đến Phòng Tài nguyên - môi trường để tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn và đôn đốc các hộ dân thực hiện thủ tục nộp tiền sử dụng đất đảm bảo thời gian theo quy định.

Qua việc thực hiện bốc thăm giao đất tái định cư nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống và tạo mọi điều kiện cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, nhà ở có chỗ ở mới theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức bốc thăm bố trí tái định cư đã được các cơ quan chức năng thực hiện công khai, đúng đối tượng, công bằng và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. /.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...