Chi Bộ khu 2 - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

03/05/2024 20:38

Sáng ngày 03/05, Chi bộ khu 2 thuộc Đảng ủy phường Hòa Lạc dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Thị Mai - Bí thư Chi bộ đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Quang cảnh Hội nghị

Tới dự có Đồng chí Trần Xuân Ngọc - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường.

Cuộc sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên, các ý kiến liên hệ thực tế tại cơ quan đơn vị, đề ra các giải pháp khắc phục. 

Tư tưởng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ, quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong những cách thức, biện pháp mà Người luôn nhắc đến khi xây dựng đội ngũ cán bộ là “nêu guơng”.

Theo Nguời, sở dĩ cần phải "nêu gương" là do đặc thù của nền văn hóa, đạo đức phuơng Đông luôn coi trọng tình cảm, luôn lấy cái tốt đẹp của người khác để làm tấm gương soi mình. Người viết: "Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Để “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, thiết nghĩ chúng ta cần trở lại tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện thực hóa chủ trương của Đảng vào thực tế cuộc sống và thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan, tránh căn bệnh: “ làm ít nói nhiều”; “ nói một đường làm một nẻo”. Phải biết yêu thương cán bộ, phải vô tư trong sáng. Bác Hồ nói nếu mắc các bệnh trên không khác gì người cán bộ mang kính màu. Không bao giờ thấy rõ việc mình.

Trong thời kỳ mới phải đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên để họ thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức. Đánh giá về phẩm chất đạo đức phải xem xét ở các khía cạnh, về lối sống sinh hoạt đối nhân xử thế, ý thức kỷ luật… Hồ Chí Minh đã nói:“Chẳng những xem công tác của họ mà xem xét sinh hoạt của họ, chẳng những xem xét cách viết, cách nói mà xem xét cả việc làm của họ có đúng như họ nói viết không. Phải biết ưu điểm và khuyết điểm của họ. Vậy phải thận trọng khi nhận xét”. 

Đảng ta chủ trương học tập chuyên đề “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” là một chuyên đề hay ý nghĩa và thiết thực. Học về tính quần chúng, tính dân chủ và tính nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho mỗi cán bộ đảng viên,  nhất là cán bộ lãnh đạo  chủ chốt phải mình tự nhìn lại chính mình...Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự học và làm những việc thật sự có ích cho xã hội, cho  tập thể và cho bản thân mình; sống gần gũi chan hòa yêu thương mọi người làm cho đất nước, quê hương phát triển mới chính là học và làm theo Bác Hồ về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

 

       Tại buổi sinh hoạt, sau khi liên hệ đến thực tế tồn tại của cơ quan, đơn vị, các đảng viên Chi bộ khu 2 đã nêu ra một số giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới như sau:

       Thứ nhất, Phải đánh giá, bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường và có phẩm chất, nhất là cán bộ chủ chốt các đơn vị, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, tránh trường hợp “ Vì người mà bố trí việc”;

       Thứ hai, Đánh giá thi đua khen thưởng phải khách quan, công tâm.

      Thứ ba, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải nêu gương, nói phải đi đôi với làm, tránh nói” một đường làm một nẻo”, nói nhiều làm ít. Phải thực sự là tấm gương cho  quần chúng, nhất là thế hệ trẻ noi theo, học tập.

      Thứ tư, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, tránh các trường hợp để sai sót kéo dài tạo dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác kiểm tra công vụ để đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên và xét thi đua khen thưởng.

     Thứ năm, Công tác đánh giá, bố trí cán bộ liên quan đến các đảng viên, các chi bộ trong Đảng bộ. Đề nghị Đảng uỷ nhân rộng Chuyên đề này để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia sinh hoạt, thảo luận và hiến kế cho Đảng uỷ, Thủ trưởng cơ quan để công tác này ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. 

 

Nguyễn Thị Thu Uyên
Loading...